Lớp Tiểu Học

20/09/2022

Lớp Tiểu Học

MS1134/ Toán 5, hs ngoan, học trung bình, học kiến thức sgk

SV-130k/b, 2b/t, học tối

Gần trường c3 Thạch Thất

.....

Liên hệ: 0945120842 (Mr Quý)