Lớp Anh - Văn

20/09/2022

Lớp Anh - Văn

MS5174/ Tiếng anh 6

SV nữ- 130k/b, 2b/t, 5h30 chiều từ t2 đến t5

Ngũ Sơn- Lại Thượng

.....

MS5173/ Tiếng anh 10

SV-160k/b,2b/t

Hương Ngải

.....

MS5164/ Anh 9

SV-150k/b, 2b/t

Ngọc Mỹ- Quốc Oai

.....

Liên hệ: 0945120842 (Mr Quý)